KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA MŁODZIEŻY

Kurs języka angielskiego dla młodzieży

Chcesz podnieść swoje kompetencje językowe? Zależy Ci na ugruntowaniu swojej pozycji na rynku pracy? A może planujesz rozpocząć studia za granicą? W każdym z tych przypadków zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – proponujemy kurs języka angielskiego dla młodzieży niezależnie od poziomu zaawansowania, na którym aktualnie się znajdujesz. Prowadzimy zajęcia metodą BLS Communication – to sprawdzony i skuteczny sposób na szybkie osiągnięcie swobody komunikacyjnej!

Nauka języka angielskiego dla młodzieży metodą BLS Communication – zobacz, na czym polega!

Wykorzystujemy metodę BLS Communication, która stanowi zbiór starannie opracowanych scenariuszy zajęć i materiałów dydaktycznych – dzięki nim masz szansę opanować język obcy w stopniu komunikatywnym w krótkim czasie. Niewątpliwymi zaletami omawianej metody są:

 • bazowanie na dominującym stylu uczenia się (wzrokowym, słuchowym lub kinestetycznym) – każdy kursant wykazuje preferencje dotyczące przyswajania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności. Podczas naszych lekcji są one uwzględniane, aby zmaksymalizować efektywność zajęć,

 • traktowanie praktycznego użycia języka jako priorytetu – najważniejszym celem, do jakiego dążą kursy języka angielskiego dla młodzieży, jest uzyskanie swobody w konwersacji, przełamanie bariery mówienia i osiągnięcie takiego poziomu, który pozwoli prowadzić dialog na interesujące Cię tematy,

 • stawianie na intensywny kontakt z językiem – już od pierwszych lekcji zostajesz zanurzony w tym języku, ponieważ nasi lektorzy biegle się nim posługują. Masz zatem szansę osłuchać się z wymową, stale poszerzać swoje słownictwo oraz poznać prawidłowy akcent,

 • stosowanie sprawdzonego sposobu powtarzania i utrwalania materiału – wybierając język angielski dla młodzieży w naszej szkole, zyskujesz dostęp do rozbudowanej bazy pomocy dydaktycznych, audiobooków i książek dostosowanych do Twojego poziomu językowego, fiszek, quizów oraz platformy e-learningowej. Dzięki temu systematyzujesz posiadaną wiedzę, kiedy tylko chcesz.

Kursy języka angielskiego dla młodzieży – Leader School w Koninie zaprasza!

Szukasz szkoły językowej, która realizuje zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych i sprawdzonych metod? Świetnie trafiłeś! Na naszych lekcjach nie ma miejsca na przypadki – każde spotkanie jest starannie zaprojektowane, a prowadzący je lektor wykorzystuje każdą cenną minutę, aby rozwijać Twoje umiejętności komunikacyjne. Niewątpliwą zaletą programu jest jego elastyczność, zarówno pod względem ustalania harmonogramu zajęć, jak i poruszanej podczas nich tematyki. W Leader School w Koninie doskonale wiemy, jak napięty może być Twój codzienny grafik. Planując kurs języka angielskiego dla młodzieży, bierzemy pod uwagę Twoją dyspozycyjność, żebyś mógł wziąć udział w lekcjach wtedy, kiedy masz na to czas.

Wybierając nasze kursy angielskiego dla młodzieży, masz pewność indywidualnego podejścia i rzetelnego zweryfikowania Twojego aktualnego poziomu językowego. Dzięki temu trafisz do grupy z uczestnikami na podobnym etapie opanowania języka – to znacznie ułatwia prowadzenie zajęć oraz pozwala na wspólne rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Dodatkowo nasi lektorzy uwzględniają preferowany przez Ciebie styl uczenia i dostosowują do niego pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie lekcji. To maksymalizuje efektywność nauczania i pomaga Ci w krótkim czasie opanować materiał.

Przygotujemy Cię do ważnych egzaminów

Nasze kursy angielskiego dla młodzieży to nie tylko poszerzanie umiejętności słownego komunikowania się – choć jest ono priorytetem i pozwala używać języka w praktyce, to równie ważna jest znajomość zasad gramatycznych oraz umiejętność budowania wypowiedzi pisemnych. To kluczowe zagadnienia oceniane podczas najważniejszych egzaminów, jakie czekają Cię na drodze edukacji. Biorąc udział w naszych zajęciach, masz możliwość opanowania:

 • szerokiego zasobu słownictwa pozwalającego na prowadzenie rozbudowanych konwersacji na różne tematy,

 • gramatyki niezbędnej do budowania poprawnych wypowiedzi ustnych oraz pisemnych,

 • słuchania i czytania ze zrozumieniem.

Wszystkie te elementy – na różnym etapie zaawansowania – są oceniane podczas egzaminów, dlatego chcąc je zdać i uzyskać potwierdzenie posiadanych kompetencji językowych, skorzystaj z naszej pomocy. Oferujemy kompleksowe przygotowanie do matury oraz do egzaminu ósmoklasisty. Po ukończeniu naszego kursu możesz też przystąpić do egzaminu TELC – jego zwieńczeniem jest uzyskanie certyfikatu honorowanego przez pracodawców oraz na uczelniach we wszystkich krajach europejskich.

Zadbaj o swoją przyszłość z Leader School Konin!

Znajomość języka obcego – a w szczególności angielskiego – jest współcześnie nieodzowna, aby móc się rozwijać i zaistnieć na rynku pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Godziny przeznaczone na naukę języka w szkole okazują się niejednokrotnie niewystarczające. Mała efektywność nauczania wynika również z dużej liczebności klas oraz jest uzależniona od umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Ogranicza ją też program narzucony przez podręczniki – z tych powodów uczniowie szkół podstawowych oraz średnich często skarżą się na niski poziom lekcji, oraz brak ich praktycznego odniesienia do życia codziennego.

Chcesz opanować język obcy w stopniu komunikatywnym? Zależy Ci, aby swobodnie używać języka obcego w rozmowach z rówieśnikami, podczas wakacji za granicą lub w przyszłej pracy? Pragniesz cieszyć się nauką i stale poszerzać słownictwo, budując kompetencje językowe i zyskując możliwość osiągnięcia zadowalającego poziomu w mowie i piśmie? Wybierz kursy angielskiego dla młodzieży! Z nami poznasz ten język na nowo i zaskoczysz wszystkich umiejętnością biegłego posługiwania się nim. U nas:

 • szybko nauczysz się wypowiadać po angielsku,

 • zapomnisz o barierze mówienia,

 • opanujesz poprawny akcent i wymowę,

 • poznasz bogaty zasób słownictwa,

 • będziesz rozmawiał na interesujące Cię tematy,

 • skorzystasz z nowoczesnych pomocy dydaktycznych,

 • zyskasz dostęp do platformy e-learningowej i materiałów online!

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH