Kurs kwalifikacyjny uprawniający do nauczania języka angielskiego/niemieckiego w przedszkolach i klasach 1-3 SP

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedszkoli i szkół

Kurs kwalifikacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r.

prowadzenie zajęć językowych w placówkach oświatowych i edukacyjnych powierzyć można nauczycielom, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2.
Wychodząc naprzeciw stawianym wymaganiom nasza Szkoła oferuje szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego przygotowujące do egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie.

Szkolenie adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo, legitymujących się:
* dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie zintegrowane/nauczanie przedszkolne lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania zintegrowanego,
* min. 2-letnią praktyką zawodową.

By uzyskać kwalifikacje językowe wymagane do nauczania języka obcego, proponujemy nauczycielom przedszkoli i klas 1- 3 szkół podstawowych udział w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej szkoleniu z języka angielskiego, przygotowującym do zdania egzaminu Cambridge English: First (FCE) lub szkoleniu z języka niemieckiego przygotowującym do zdania egzaminu Goethe-Zertifikat B2.

Rekrutacja uczestników rozpoczęła się w kwietniu 2016 r.

 • Program szkolenia zakłada realizację:
  - 160 godz. dydaktycznych przygotowujących do zdania egzaminu FCE lub Goethe-Zertifikat B2
  (wymagana znajomość języka na poziomie B2).

 • Szkolenie przygotowujące:
  - od 120 do 480 godz. dydaktycznych nauki języka obcego w zależności od stopnia znajomości
  ( od podstaw do B2 ). W celu określenia poziomu językowego kandydatów przeprowadzony zostanie
  bezpłatny test diagnozujący.

Zajęcia planowane są 2 razy w tygodniu po 3 godziny lub wg. indywidualnych ustaleń.
Miejsce nauki - uczymy u Państwa lub w siedzibie Leader School Konin.

Uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat ukończenia kursu.

Cena za (50min) 1 godzinę zajęć wynosi 10,00 zł ( w grupie 10 osób). Możliwe jest finansowanie udziału w zajęciach przez przedszkole lub szkołę ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli jak również z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Materiały do szkoleń - podręczniki, platforma e-lerningowa, ebooki, flipcards /fiszki/ - dodatkowa opłata.
Egzamin FCE lub Goethe-Zertifikat B2 – dodatkowa opłata.
Aby wysłać zgłoszenie na szkolenie z języka angielskiego lub niemieckiego dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, proszę przejść do formularza zgłoszenia. Po wypełnieniu należy kliknąć "Prześlij" u dołu strony.

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH