Projekty realizowane w Leader School

Postaw na kompetencje!

Projekty-EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt "Akademia Talentów" Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans...