Sie
20

Projekty-EFS

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt "Akademia Talentów"

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Główny cel realizacji projektu:

1. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów z trzech szkól podstawowych i jednej szkoły gimnazjalnej w gminie Krzymów i Strzałkowo poprzez objęcie ich programem rozwoju służącym zwiększeniu szans życiowych i zawodowych;
2. Wzrost kompetencji kluczowych : językowych, matematyczno-przyrodniczych, związanych z przedsiębiorczością, ekspresją kulturalną i z zakresu przyswajania wiedzy u uczniów mających problemy z nauką;

3. Zniwelowanie wad wymowy i trudności emocjonalnych u uczniów;
4. Wzrost świadomości edukacyjnej i zawodowej u uczniów;
5. Wzrost świadomości własnych na temat talentów i predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnych rynku pracy u uczniów;
6. Wzrost umiejętności nauczania u nauczycieli;

Okres realizacji projektu: od 01.10.2012r. do 31.07.2013r.

Obszar realizacji projektu:
• Województwo Wilekopolskie
Powiat koniński
Gmina Krzymów
SP Brzeźno, SP Krzymów, SP Szczepidło
• Województwo Wielkopolskie
Powiat słupecki
Gmina Strzałkowo
Gimnazjum w Strzałkowie

Beneficjent:
Leader School Konin Alina Błaszczyk
Partnerzy:
Gmina Krzymów Gimnazjum Strzałkowo

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH